Ký túc xá

Ký túc xá có đầy đủ các thiết bị tiện nghi

Ký túc xá Seisekisakuraoka nằm trong khu vực Tokyo, ở cạnh trung tâm thành phố. Vì vậy, so với phía trung tâm, thì giá cả tiền thuê nhà rẻ hơn. Nhà trường sẽ có nhiều loại phòng ứng với nhu cầu của của học sinh.

phòng riêng(1 người )Share(2 người)
Giá phòng¥50,000~ / tháng¥30,000~ / tháng
Tiền bảo hiểm¥30,000¥30,000
Tiền quản lý¥30,000¥30,000
Tiền đóng lúc nhập học¥360,000~¥240,000~

스크린샷 2020-02-06 오후 4.08.25
Close Menu