Thông tin VISA

Bước đầu đến nhật

THỦ TỤC XIN VISA

Các bạn có kế hoạch học tập 3 tháng trở lên tại nhật sẽ được cấp visa.
Hãy Hoàn Thành Các Bước Như Sau.

1.

HERE WE GO

Làm giấy tờ xin visa.

2.

FILL OUT

Hãy làm đơn xin visa được gửi từ phía nhà trường.

3.

SubmiT

Hãy nộp các giấy tờ cần thiết cho đúng kỳ hạn được quy định.

4.

WE'RE ON IT!

Hồ sơ sẽ được nộp lên cục xuất nhập cảnh Nhật Bản.

5.

NOW ENJOY YOUR COFFEE BREAK

Hồ sơ sẽ được nộp lên cục xuất nhập cảnh Nhật Bản.

6.

OR A LITTLE LONGER ONE..

Việc cấp visa và tư cách lưu trú sẽ mất tầm 2 đến 3 tháng.

7.

GET APPROVED

Sau khi được cấp tư cách lưu trú, nhà trường sẽ gửi tư cách lưu trú.

8.

KEEP UP, ALMOST THERE

Sau khi nhận được tư cách lưu trú, hãy cầm theo đơn xin visa (có thể lấy tại đại sứ quán Nhật Bản) và mang đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất.

9.

JUST A BIT MORE

Sẽ được cấp thị thực tại đại sứ quán. Có trường hợp sẽ mất đến 1 tháng.

10.

CONGRATS!

Visa đã xong! Các em đã sẵn sang đến Nhật Bản chưa?

Close Menu