Ký túc xá

Ký túc xá có đầy đủ các thiết bị tiện nghi

Ký túc xá Seisekisakuraoka nằm trong khu vực Tokyo, ở cạnh trung tâm thành phố. Vì vậy, so với phía trung tâm, thì giá cả tiền thuê nhà rẻ hơn. Nhà trường sẽ có nhiều loại phòng ứng với nhu cầu của của học sinh.

1K(1 người )1K(2 người)2K(1 người )2K(2 người)
Giá phòng ¥40,000 ¥20,000 ¥50,000 ¥25,000
Tiền bảo hiểm
Tiền quản lý
Tiền đóng lúc nhập học¥240,000¥120,000¥300,000¥150,000

스크린샷 2020-02-06 오후 4.08.25

Ký túc xác đi bộ đến trường tầm 5 đến 15 phút

  • Phòng 1k 3 man đến 4 man 1 tháng
  • Phòng 2k 3 man 8 sen đến 5 man
  • Tùy theo nhu cầu học sinh sẽ sắp xếp.

    Close Menu