Lễ nhập học

Ngày 01/10/2019

Kỷ niệm lễ khai giảng đầu tiên của trườngTokyo Sakura International School TSIS
Hai học sinh đến từ Việt Nam và Mỹ.
Mặc dù chỉ có hai em, giáo viên TSIS chúng tôi sẽ dành tình cảm và tâm huyết để truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho các em, xin hãy yên tâm.
Cùng học tiếng Nhật một cách vững chắc và có một giấc mơ cho tương lai các em nhé.

Close Menu