●Thông tin cơ bản của Tokyo Sakura International School

 ・Năm thành lập:Tháng 5 năm 2019

 ・Số lượng học sinh:100 người(Trong đó:Tháng 4=60 người、 tháng 10=40 người)

 ・Số lượng học sinh tốt nghiệp năm 2019:1người

   (*Trong đó、CEFR trình độ A2 có 1 người)

●Báo cáo gần đây

 ・Biện pháp ngăn ngừa chủng virut corona

   Thời gian nghỉ : Ngày 8 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9

(Về thời gian kết thúc của các thời gian nghỉ, thời gian có thể được nâng cao hoặc kéo dài sau khi đánh giá tình hình xã hội của bệnh truyền nhiễm.)

   Đối ứng học sinh trong thời kỳ nghỉ

Là phương thức giáo dục của trường, hỗ trợ cho việc học tiếng Nhật như một nền giáo dục (kết quả học tập hay lớp học trực tuyến), điều kiện sống hay tư vấn đều sẽ được tiến hành trong thời gian nghỉClose Menu